Restfull api

Build cool stuff on our API

Use all Feedbackplatform features

Feedbackplatform created a industry standard REST API for you to use as a client or developer. The only requirement is that you use the https protocol and identify yourself with your Webshop ID and personal API Key

You can find them in your business account at integrations.

GET all reviews

[GET] https://www.feedbackplatform.com/api/v1/reviews

Field Example Default Description
webshopid 1 Required The ID of the webshop.
apikey "123456789abc123456789" Required Your personal API KEY.
language "nl" "" The (optional) language in ISO-639-1 format.
offset 0 0 Offset of the reviews. Example: a offset of 10 means the first 10 reviews will be excluded.
limit 10 10 The maximum amount of requested reviews. Min:1 - Max:100

GET a user review

[GET] https://www.feedbackplatform.com/api/v1/review

Field Example Default Description
webshopid 1 Required The ID of the webshop.
apikey "123456789abc123456789" Required Your personal API KEY.
email "johndoe@example.com" Required The emailaddress of the user

Add invite

[POST] https://www.feedbackplatform.com/api/v1/invite

Field Example Default Description
webshopid 1 Required The ID of the webshop.
apikey "123456789abc123456789" Required Your personal API KEY.
firstname "John" Required The firstname of the recipient
lastname "Doe" Required The lastname of the recipient
email "johndoe@example.com" Required The emailaddress of the recipient
order "order123" "" The (optional) order nr
countrycode "NL" "Webshop default Feedbackplatform settings" supported ISO 3166 Apha-2 country code
orderdatetime "2020-07-27 11:39:13" "datetime of adding the invite" Datetime order was placed in webshop

Get webshops

[GET] https://www.feedbackplatform.com/api/v1/webshops

Field Example Default Description
apikey 1 Required Your personal API KEY.

GET integrations

[GET] https://www.feedbackplatform.com/api/v1/integrations

Field Example Default Description
webshopid 1 Required The ID of the webshop.
apikey 1 Required Your personal API KEY.
platform 1 Required magento,woocommerce,prestashop

Add order status

[POST] https://www.feedbackplatform.com/api/v1/integrations_add_order_status

Field Example Default Description
webshopid 1 Required The ID of the webshop.
apikey 1 Required Your personal API KEY.
platform 1 Required magento,woocommerce,prestashop
statusid 1 Required integer
statuslabel Complete Required proccesing,complete,fraud,on hold,

Add store

[POST] https://www.feedbackplatform.com/api/v1/integrations_add_store

Field Example Default Description
webshopid 1 Required The ID of the webshop.
apikey 1 Required Your personal API KEY.
platform 1 Required magento,woocommerce,prestashop
storeid 1 Required integer
storename website.nl Required google.nl,test.com
Logo Footer FBP

"Onafhankelijk reviewplatform voor webshops om waardevolle klantinzichten te verkrijgen. Wij zijn het enige bedrijf dat onze recensenten vergoedt voor hun tijd om beoordelingen van hogere kwaliteit te krijgen."

Voor reviewers


Maak een reviewaccount

Word gratis lid van het # 1 reviewplatform en verdien geld voor elke review die u schrijft

Voor webshop eigenaren


Prijzen

Van gratis tot Enterprise-pakketten

Integraties

Plug & play-plug-ins voor de meeste e-commerceplatforms