Privacy policy


Wij gebruiken en slaan uw persoonlijke gegevens op volgens de voorschriften van de Data Protection Acts. In deze verklaring willen wij u informeren over de aard van de gebruikte gegevens, voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden en welke rechten u heeft.

1. Anonieme gegevensverzameling en verwerking op deze website
Op onze server worden automatisch zowel logbestanden als gegevens van een intern logbestand verzameld dat zal worden geleverd aan ons via uw browser. Het betreft de volgende gegevens:

– Type en versie van uw browser
– Type en versie van uw besturingssoftware
– De URL van de website waarop u ons bezoekt
– Zoektermen waarmee u onze website gevonden heeft
– Datum en tijdstip van de oproep van onze website
– Namen van de andere opgeroepen websites door u

Deze gegevens worden verzameld in een geanonimiseerde vorm en kunnen niet worden toegeschreven aan een bepaald persoon. De gegevensverzameling en verwerking wordt gebruikt voor interne analytische en statistische doeleinden.

Gebruik van Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics; een webanalyse tool van Google. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer om de analyse van de door u gemaakte activiteiten mogelijk te maken op een website. De informatie in de cookie (incl. uw IP-adres) wordt geleverd aan Google (VS) in een geanonimiseerde vorm en opgeslagen op een server.

2. Doorspelen van gegevensverzameling en verwerking op onze website
Nadat u geregistreerd bent op onze website slaan wij uw gegevens op, maar deze worden nooit aan derden verstrekt. De betreffende data is aangesloten op een interne code, maar staat niet in verband met uw naam of andere persoonlijke kenmerken. U zult dus nooit door ons worden benaderd. De gegevens worden toegepast voor een gepersionaliseerd en op maat gemaakte advertentie om daarmee een betere dienstverlening voor onze klanten te genereren. Deze profielen worden samengesteld op basis van de verzamelde en verwerkte gegevens en worden niet doorgespeeld aan derden.

U kunt bezwaar maken tegen de samenstelling en benutting van uw profiel. Volledige gegevens voor de uitoefening van uw recht van bezwaar is te vinden onder de paragraaf "Herroepingsrecht & Recht van verzet".

Zowel persoonlijke specificaties en gegevens als bankgegevens worden niet doorgespeeld aan derden. Het zal uitsluitend worden gebruikt voor interne doeleinden.

3. Interface tussen Feedbackplatform en de online shop
Feedbackplatform ontvangt geen klantinformatie uit de database van de online shop via een interface. Alleen de geanonimiseerde klant-ID van de bestelling zal worden doorgespeeld.

4. Cookies
Voor onze website maken we gebruik van zogenaamde “cookies”. Het gebruik van "cookies" stelt onze webserver in staat om uw individuele instellingen te herkennen op onze website en (indien van toepassing) delen van uw logingegevens in gecodeerde vorm om te zetten zodat het inloggen en opzoeken van informatie gemakkelijker wordt. De browserinstellingen bieden de mogelijkheid om verzoeken te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of te annuleren. De toegepaste “cookies” worden na elke sessie door eKomi van uw browser verwijderd.

5. Gebruik van uw e-mailadres
Wij gebruiken uw e-mailadres om een bevestiging te verzenden van de registratie op onze website. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor de levering van onze nieuwsbrief of andere aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn. U kunt op elk moment deze nieuwsbrief stopzetten. Volledige informatie over de uitoefening van uw recht van herroeping is te vinden onder de paragraaf "Herroepingsrecht & recht van bezwaar".

6. Recht van toegang, wijziging, blokkering en verwijdering van gegevens
Op aanvraag bieden wij (kosteloos) informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals herkomst, de bestemming en het doel van de opgeslagen gegevens.

Als wettelijke vereisten zijn voldaan heeft u recht op wijziging, blokkering of verwijdering van de gegevens. Gelieve uw vraag te richten aan de onderstaande vermelde gegevens.

7. Herroepingsrecht & Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van de samenstelling van het profiel en uw voormalige toestemming terug te trekken. In dit geval zullen wij uw gegevens niet verder gebruiken voor dergelijke doeleinden. Het bezwaar of de intrekking kan aan ons worden voorgelegd per post, per telefoon of per e-mail zonder opgaaf van reden.

Per post: Smederij 3, 2211 SM Noordwijkerhout
Per telefoon: +31 085-3010808
Per e-mail: info@feedbackplatform.nl

8. Verklaring van instemming
Wanneer u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven en aanbiedingen van ons bedrijf per e-mail, gaat u akkoord met de hieronder genoemde verklaring van toestemming.

9. Verklaring van toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres
Ik wil graag informatie van Feedbackplatform. ontvangen over aanbiedingen en mezelf abonneren op de nieuwsbrief. Hierbij geef ik toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres voor deze kwestie. Ik kan deze toestemming op elk moment weer intrekken en de ontvangst van nieuwsbrieven en informatie stopzetten (uitschrijven via een klik op de link aan het einde van elke e-mail).