Algemene voorwaarden


Omdat betrouwbaarheid voor een groot deel afhankelijk is van het aantal beoordelingen dat een bedrijf krijgt, hebben onze klanten (bedrijven) de mogelijkheid hun klanten actief uit te nodigen voor een beoordeling, door het per mail versturen van een beoordelingsverzoek.

Alleen door klanten actief uit te nodigen een beoordeling te plaatsen is het verkrijgen van een groot aantal beoordelingen realiseerbaar. Juist het aantal beoordelingen is maatgevend voor de betrouwbaarheid van beoordelingen. Het is (ex) medewerkers van bedrijven niet toegestaan zelf beoordelingen te plaatsen. Het inschakelen van vrienden/kennissen et cetera om daarmee meer of betere beoordelingen te verkrijgen wordt gezien als onjuist gebruik. Zodra wij zien, vernemen of het vermoeden hebben dat een beoordeling door het bedrijf zelf is geschreven, spreken wij het bedrijf hier op aan en verwijderen deze beoordeling direct. Als dit ongewenst gedrag zich herhaaldelijk voor doet is dit een aanleiding om deze klant te royeren.

Wij hebben getracht zoveel mogelijk werkbare handmatige en technisch barrières te plaatsen die de betrouwbaarheid van ons product versterken en de kans op misbruik verkleinen. Bovendien controleert onze redactie aanvullend op deze barrières steekproefsgewijs de beoordelingen van onze klanten. Al deze controlemechanismen zorgen dat onze dienst zoveel mogelijk betrouwbaar en veilig is, zodat wij er nagenoeg zeker van kunnen zijn dat de beoordelingen voor én door echte klanten geschreven zijn.

Uiteindelijk blijft het de consument die bepaalt in hoeverre hij de beoordelingen van een specifiek bedrijf laat meewegen in zijn aankoopbeslissing/ besluitvorming.

Negatieve beoordelingen kunnen door bedrijven niet zelf worden verwijderd. Bedrijven hebben de mogelijkheid een reactie te geven op de beoordelingen. Deze reactie zal dan onder de beoordeling van de klant zichtbaar zijn.

Wij verwijderen wél beoordelingen op verzoek van een bedrijf waarvan kan worden onderbouwd en/of aangetoond dat deze onecht of ongepast zijn, of beoordelingen die niet voldoen aan onze voorwaarden. Het verzoek dient binnen 14 dagen na plaatsing van de beoordeling ingediend te worden bij Feedbackplatform en een e-mailadres van de beoordelaar te bevatten. Alleen dan kan een verzoek in behandeling worden genomen. 

Een bedrijf kan een beoordeling als ongepast melden bij Feedbackplatform. Vervolgens zal de redactie controleren of de beoordeling onze richtlijnen schendt. Alleen wanneer dit het geval is zal de beoordeling worden verwijderd van de beoordelingspagina van onze klant. De beoordelaar wordt van het verwijderen van zijn of haar beoordeling niet op de hoogte gesteld.

Gebruikersvoorwaarden


Richtlijnen:
1. Onjuiste of misleidende persoonsgegevens. Het is voor een bedrijf belangrijk dat zij inzicht krijgen in de afzender van een beoordeling. Alleen zo kan het bedrijf zich ontwikkelen en een probleem oplossen. Anonieme en beoordelingen geplaatst namens anderen kunnen worden verwijderd. Derhalve is het belangrijk dat beoordelaars bereikbaar zijn voor de reactie van het bedrijf op een beoordeling. Alleen zo kan een bedrijf ontevredenheid trachten weg te nemen. Indien een beoordelaar niet meer bereikbaar is en/of niet reageert op verzoeken daartoe kan dit reden zijn een beoordeling te verwijderen.
2. Ongepaste inhoud. Beoordelingen met beledigende en/of aanstootgevende taal worden verwijderd. Ook ellenlange verhalen zullen wij verwijderen of inkorten. Een en ander ter beoordeling van de redactie.
3. Niet-relevante beoordelingen. Negatieve beoordelingen moeten voldoende gemotiveerd zijn en de negatieve beoordeling moet volledig zijn in interpretatie. Beoordelingen moeten de persoonlijke ervaring met het bedrijf beschrijven. Ervaringen van anderen, of die niet gaan over het bedrijf worden verwijderd.
4. Persoonlijke gegevens. Beoordelingen die persoonlijke informatie bevatten zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers worden verwijderd. Ook beschrijvingen die te herleiden zijn naar een persoon kunnen wij verwijderen.
- Op verzoek van de beoordelaar.
- Beoordelingen met een onvoldoende of lager worden de eerste 14 dagen niet direct zichtbaar op internet en zijn alleen voor het betreffende bedrijf zichtbaar. Dit om eventuele onterechte imagoschade te voorkomen. Het bedrijf kan contact opnemen met u om uitleg te vragen over de onvoldoende, dan wel de klacht op te lossen. U kunt daarna de beoordeling nog aanpassen op verzoek van het bedrijf. Dit bent u niet verplicht. Indien een bedrijf contact met u opneemt en u geeft daar geen gehoor aan, dan kan dat reden zijn om de beoordeling te verwijderen.
5. Focus op uw eigen ervaring met de dienstverlening van het bedrijf dat u beoordeelt.
6. Gebruik uw ingezonden beoordeling niet voor formele klachten.
7. Kritiek op andere ingezonden beoordelingen is niet toegestaan.
8. Ingezonden beoordelingen mogen de persoonlijke veiligheid van iemand en zijn/haar eigendommen niet bedreigen, misbruiken en/of kwetsen.
9. Ingezonden beoordelingen mogen geen reclame-uitingen bevatten (bijvoorbeeld prijzen, advertenties, verwijzingen naar andere websites of bedrijven, aanbiedingen of artikelen).
10. Wanneer u uw beoordeling over een bedrijf geeft en verstuurt, verklaart en garandeert u dat, uw beoordeling direct gepubliceerd mag worden op Internet, u vrijwillig afstand doet van alle rechten die u op deze “content” heeft, de door u ingezonden beoordeling en/of ervaring correct, accuraat en niet misleidend is en de door u ingezonden beoordeling, geen inbreuk maakt op andermans rechten en u hiermee niet onrechtmatig handelt.
11. Vanwege het feit dat bedrijven met ons systeem zich doorlopend verbeteren mogen beoordelingen niet berusten op ervaringen van 3 maanden of ouder. U kunt ééns per maand hetzelfde bedrijf beoordelen.
12. Feedbackplatform heeft het recht uw ingezonden beoordeling te weigeren of te verwijderen op basis van de algemene leveringsvoorwaarden.
13. Concurrenten zijn uitgesloten van het geven van een beoordeling.
14. Bij het verlengen van een account verlopen de dagen die nog openstaan en gaat het nieuwe pakket direct in.
15. Bij fraude of aanhoudende klachten kunnen wij de account permanent sluiten.

Privacy


Feedbackplatform vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de beoordelaars belangrijk. Feedbackplatform streeft ernaar om de persoonlijke gegevens zo veel mogelijk te beschermen. Feedbackplatform treft veiligheidsmaatregelen om de bescherming tegen verlies, wijziging of misbruik van de persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te garanderen.
Feedbackplatform respecteert met betrekking tot de verzameling van gegevens en doeleinden uw privacy waarbij Feedbackplatform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) en overige privacywetgeving naleeft.

Feedbackplatform registreert de gegevens die u zelf invult wanneer u een beoordeling geeft over een bedrijf door deze zelf achter te laten of op uitnodiging van het betreffende bedrijf. Wanneer u een beoordeling geeft, vraagt Feedbackplatform bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken zodat uw beoordeling geregistreerd en teruggekoppeld kan worden aan het bedrijf dat u beoordeelt. Voorbeelden van informatie waar Feedbackplatform om kan vragen zijn o.a. uw naam, e-mailadres, etc. maar ook profielinformatie zoals welk(e) product of diensten u heeft afgenomen. Zo wordt ook het IP-adres en emailadres van uw computer geregistreerd wanneer u een beoordeling plaatst zodat wij kunnen controleren dat niet meerdere beoordelingen van één IP adres afkomstig zijn.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw beoordeling te registreren en te publiceren of om contact met u op te nemen ten einde de dienstverlening richting u te verbeteren.

Met de verkregen informatie kunnen (potentiële) klanten, door de website te bezoeken, zich laten informeren over de ervaringen van (andere) klanten met het betreffende bedrijf. Uw informatie maakt het voor (potentiële klanten) mogelijk betere keuzes te maken. Uw beoordeling wordt teruggekoppeld aan het bedrijf dat u beoordeelt en openbaar gemaakt via de websites en/of via de website(s) van het betreffende bedrijf, waar de beoordeling betrekking op heeft en/of via de website(s) van een van onze partners. Als wij uw Persoonsgegevens delen met partners, dan zullen wij hen verplichten uw Persoonsgegevens uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Feedbackplatform zal uw Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en dus niet verkopen aan derden die deze Persoonsgegevens voor eigen commerciële doeleinden willen gebruiken anders dan hier omschreven. Het bedrijf dat u beoordeelt heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te downloaden en verder te verwerken in haar systemen. Het bedrijf dat u heeft beoordeeld en deze functie toepast hanteert zijn eigen privacy beleid. Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Aanpassingen in deze privacyverklaring worden uitsluitend aangekondigd door een aanpassing via deze privacy verklaring en plaatsing daarvan op de website.

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en/of met betrekking tot de verwerking of verzoek tot wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@feedbackplatform.nl onder vermelding van “Privacy”.

Disclaimer


Deze applicatie is met veel zorg samengesteld. Feedbackplatform kan onjuistheden echter niet uitsluiten. Gebruik van de applicatie is voor eigen risico van de gebruiker. Feedbackplatform en/of derden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk en kunnen ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de applicatie of door de inhoud van de verstrekte informatie of de geplaatste beoordelingen. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Feedbackplatform deze informatie in andere media te gebruiken of via andere media te verspreiden.
Feedbackplatform neemt de integriteit van dit systeem en de beoordelingen serieus. We doen er alles aan om te garanderen dat beoordelingen objectief en betrouwbaar zijn. Bij Feedbackplatform worden beoordelingen direct gepubliceerd op internet (Feedbackplatform), daarom moeten beoordelingen aan de Feedbackplatform standaarden voldoen. Het schrijven van een beoordeling is simpel en makkelijk.